co-to-jest-zabeczpieczenie-kredytowe-648x466

Co to jest zabezpieczenie kredytowe?

Dodano 19.10.2020, Kategoria: Blog, Tagi:

Wzięcie pożyczki z banku od zawsze wiązało się z przyjęciem na siebie pewnych obowiązków. Określa się je mianem zabezpieczenia kredytowego, które stanowi ochronę interesów kredytodawcy. Dla banku jest ono zapewnieniem, że jeśli dojdzie do sytuacji, w której jego klient nie będzie w stanie zwrócić pożyczki, to środki nie przepadną. Bardzo często zabezpieczenie kredytowe oznacza dokonania zastawu na rzeczach kupionych za pieniądze z kredytu lub do ustanowienia hipoteki na nieruchomości. Tego rodzaju działanie jest powszechnym zjawiskiem. Ma ono również dobre strony, ponieważ zabezpieczenie kredytowe będzie bezpośrednio przekładało się na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez kredytobiorcę w związku ze wzięciem pożyczki. W tym artykule omówimy, co ma wpływ na to zobowiązanie i jakie jego rodzaje występują.

Rozróżnia się dwa prawne rodzaje takiego obowiązku. Zabezpieczenie kredytowe rzeczowe oznacza, że klient banku zastawia jedynie część swojego majątku. Gdy kredytobiorca podejmie decyzję, że będzie opowiadał za dług całym swoim majątkiem, nazywa się to zabezpieczeniem osobistym. Obie formy zabezpieczenia kredytowego mogą być realizowane w odmienny sposób.

Zabezpieczenie osobiste może mieć formę:

 • poręczenia wekslowego,
 • poręczenia według prawa cywilnego,
 • gwarancji bankowej,
 • przejęcia długu,
 • cesji wierzytelności,
 • przystąpienia do długu,

Zabezpieczenie rzeczowe występuje w takich formach, jak:

 • zastaw ogólny,
 • zastaw rejestrowy,
 • kaucja,
 • hipoteka,
 • blokada środków,
 • przywłaszczenie,
 • kaucja bankowa,
 • ubezpieczenie kredytu.

Co ma wpływ na wybór formy zabezpieczenia kredytu

Kiedy wraz z bankiem ustalane są formy zabezpieczenia kredytu, rozpatrywanych jest szereg indywidualnych czynników. Mają one związek z aktualną sytuacją majątkową kredytobiorcy. Brane pod uwagę są takie czynniki jak rodzaj, wysokość i czas zwrotu zobowiązania. Bank kalkuluje, jaka jest realna możliwość zabezpieczenia środków w przypadku, gdy klient nie będzie zwracał pieniędzy. Dokładnie badana jest sytuacja ekonomiczno-finansowa i jego status prawny. Każdy bank kalkuluje ryzyko kredytowe związane z udzieleniem pożyczki. Jednak wymienione powyżej elementy nie są tym samym co zdolność kredytowa danego klienta.