ryzyko

Czym jest ryzyko kredytowe?

Każdy, kto zaciągał kiedyś pożyczkę w banku lub ubiegał się o kredyt hipoteczny, z pewnością spotkał się z terminem „ryzyko kredytowe”. Dotyczy ono również innych zobowiązań, gdzie klient jest dłużnikiem banku np. akredytywy, skupowanie wierzytelności czy inkaso. Ze względu na ryzyko kredytowe, przed udzieleniem kredytu banki dokładnie sprawdzają zdolność kredytową potencjalnego klienta, jego wiarygodność czy historię kredytową. Czym jest ryzyko kredytowe i co na nie wpływa?

Ryzyko kredytowe – definicja

Ryzyko kredytowe to rodzaj ryzyka związanego z udzielaniem kredytów i pożyczek, które ponosi bank. Definiuje się je jako zagrożenie, że kredytobiorca nie wywiąże się z zobowiązań zawartych w umowie kredytowej i tym samym narazi kredytodawcę na straty finansowe. Wyróżnia się cztery rodzaje ryzyka kredytowego: ryzyko aktywne, pasywne, indywidualne i łączne. Ryzyko aktywne to prawdopodobieństwo, że kredytobiorca nie będzie w stanie spłacić zadłużenia oraz dodatkowych kosztów w terminie określonym w umowie. Koncentruje się ono na potencjalnych stratach finansowych dla banków. Ryzyko pasywne oznacza sytuację odwrotną, czyli niebezpieczeństwo, że bank będzie miał problem w pozyskaniu kapitału niezbędnego do udzielania klientom kredytów. Z taką sytuacją możemy się spotkać w przypadku, gdy klienci wypłacają złożone w banku depozyty, przez co instytucja traci płynność finansową. Ryzyko indywidualne, czyli inaczej ryzyko pojedyncze, odnosi się do konkretnej umowy o udzielenie kredytu między konsumentem a bankiem. Zakłada ono możliwość wystąpienia sytuacji, że kredytobiorca nie spłaci kredytu w terminie lub nie zwróci wszystkich niezbędnych rat. Ryzyko łączne zwane również portfelowym odnosi się do wszystkich ryzyk indywidualnych, które podjęła dana instytucja finansowa oraz ewentualnych strat, jakie mogłyby wyniknąć w przypadku niespłacenia wszystkich poszczególnych kredytów.

Czynniki wpływające na ryzyko kredytowe

Na ryzyko kredytowe wpływa wiele czynników. Każdy z nich jest dogłębnie analizowany przez bank przed udzieleniem pożyczki lub kredytu i staje się podstawą do oszacowania ryzyka kredytowego. Do czynników mających wpływ na ryzyko kredytowe należy zdolność kredytowa konsumenta. Ocenia się ją na podstawie wysokości zarobków klienta, jego sytuacji materialnej oraz formy zatrudnienia. Kolejnym czynnikiem jest wierzytelność kredytowa, czyli historia spłaty zobowiązań w Biurze Informacji Kredytowej. Na podstawie tych informacji można zweryfikować, czy klient nie jest zadłużony i czy dotychczas wywiązywał się rzetelnie z umów kredytowych. Duże znaczenie ma również wartość miesięcznych wydatków, obecność stałych zobowiązań finansowych, status mieszkaniowy, sytuacja rodzinna czy wykształcenie i wiek kredytobiorcy. Bank sprawdza w ten sposób, czy wynagrodzenie klienta będzie w stanie pokryć kredyt oraz wszystkie jego wydatki.

Zastanawiasz się nad kredytem, lecz nie jesteś pewien czy posiadasz zdolność kredytową? Skontaktuj się z nami, a uzyskasz pełne doradztwo oraz wsparcie w procesie ubiegania się o kredyt.

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Dowiedz się więcej o naszych ciasteczkach w polityce prywatności.