kredyt hipoteczny

Ile czasu trzeba czekać na kredyt hipoteczny?

Ubieganie się o kredyt hipoteczny związane jest z koniecznością dostarczenia szeregu dokumentów, dlatego cała procedura jest dość czasochłonna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami bank ma 21 dni na wydanie decyzji kredytowej, ale w praktyce termin ten bywa często przekraczany i na odpowiedź banku trzeba czekać nawet 6 tygodni. Wydłużony okres rozpatrywania wniosku może wynikać z konieczności uzupełnienia dokumentacji, a 21 dni płynie zawsze od momentu przedłożenia kompletu dokumentów. A zatem czas oczekiwania najczęściej zależy od systemu pracy banku i obowiązujących w danej instytucji procedur.

Co wpływa na czas oczekiwania na decyzję kredytową?

Zwykle na okres oczekiwania na odpowiedź banku w sprawie przyznania kredytu hipotecznego wpływa liczba wniosków i dokumentów, które bank musi w danym momencie przeanalizować – decyduje bowiem kolejność zgłoszeń, a wnioski rozpatrywane są w kolejności od najstarszego. Procedurę przyspiesza automatyczna weryfikacja oraz odpowiednia liczba zatrudnionych pracowników.

Decyzja kredytowa może być pozytywna, negatywna lub warunkowa, czyli uzależniona od dodatkowych warunków, a także wstępna – bank ocenia wówczas jedynie zdolność kredytową. W udzielonej decyzji kredytowej musi znaleźć się informacja o kwocie i okresie kredytowania oraz podstawowych warunkach udzielenia kredytu.

Ile czasu ma bank na wypłatę pieniędzy z kredytu hipotecznego?

Po otrzymaniu decyzji klient musi podpisać umowę w ustalonym przez bank terminie. Jeśli kredytobiorca prowadzi rachunek bankowy w tym samym banku, w którym wnioskuje o kredyt, to środki mogą pojawić się na koncie już w ciągu kilkunastu minut od momentu zawarcia umowy. Jeśli pieniądze mają zostać przelane na konto w innym banku, to zwykle dostępne są w następnym dniu roboczym.

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Dowiedz się więcej o naszych ciasteczkach w polityce prywatności.