stopy procentowe

Jak stopy procentowe wpływają na raty kredytu?

Każdy kredyt może stać się dużym obciążeniem dla domowego budżetu, zwłaszcza jeśli pożyczamy większą sumę pieniędzy, a czas, w którym będziemy go spłacać, jest stosunkowo długi. Dlatego, zanim podejmiemy decyzję o zadłużeniu się, powinniśmy dobrze przeanalizować swoją sytuację materialną oraz perspektywy, jakie się przed nami rysują. Szczególnie wnikliwie musimy rozważyć czy nasze możliwości zarobkowania będą pozwalały na radzenie sobie z comiesięcznymi spłatami kredytu bankowego w dłuższym horyzoncie czasowym. Poza tym bardzo istotne jest dobre poznanie wszystkich mechanizmów, które wiążą się z możliwymi zmianami wielkości płaconych rat. Uwagę warto poświęcić m.in. temu, jak zmiana stóp procentowych wpłynie na płacone przez nas kwoty. Sprawdźmy, jakie są finansowe mechanizmy związane ze stopami procentowymi, które bezpośrednio decydują o wielkości naszych spłat.

 

Co składa się na ratę naszego kredytu?

Pożyczając pieniądze na zaspokojenie naszych potrzeb, np. na kupno mieszkania lub nowego samochodu otrzymujemy od banku określoną kwotę. Przy wyborze systemu spłat rat kapitałowych (potocznie zwanych malejącymi), bank do ustalania wysokości naszych spłat bank dzieli ją przez liczbę miesięcy, przez które będziemy ją oddawać. Na tej podstawie jest określana tak zwana rata kapitałowa. Obejmuje ona cząstkę pożyczonej sumy, o którą po każdej miesięcznej spłacie zmniejsza się nasz dług.

W przypadku spłaty wedle systemu tzw. rat równych, bank przy pomocy skomplikowanego wzorca wylicza składową część raty kapitałowo-odsetkowej tak, aby w każdym miesiącu zachować w miarę wyrównaną miesięczna płatność. W przypadku kredytu na długi okres należy mieć na uwadze, że odsetki stanowić będą nawet 75% części łącznej raty.

Nie są to jednak wszystkie nasze zobowiązania wobec banku. Jest bowiem jeszcze druga część naszej comiesięcznej spłaty, która nosi nazwę raty odsetkowej. W niej bank wylicza cenę, jaka musimy zapłacić za pożyczenie nam pieniędzy. W ramach tej opłaty oddajemy bankowi jego wynagrodzenie, czyli marżę, oraz zwracamy mu kwotę, którą można określić jako koszt pieniądza. Jest to przybliżona kwota, jaką bank mógłby uzyskać, gdyby pożyczył określoną kwotę innym bankom. Kwota ta jest ustalana na podstawie różnych wskaźników – w wielu przypadkach jest to WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate), czyli wysokość oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym.

Stawka WIBOR jest ustalana w oparciu o stawki, jakich żądają od siebie banki przy udzielaniu sobie wzajemnie komercyjnych kredytów. Jej wysokość jest więc kształtowana przez poszczególne banki działające na polskim rynku. Przy ustalaniu stawek, na jakich decydują się na wzajemne pożyczki, biorą one pod uwagę różne czynniki makroekonomiczne, czyli związane z funkcjonowaniem polskiej i światowej gospodarki, z których głównym jest obowiązujący aktualnie poziom stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, określany przez Radę Polityki Pieniężnej.

Każda zmiana stóp procentowych wynikająca z decyzji Rady Polityki Pieniężnej wpływa więc na zmianę WIBOR, a tym samym na ratę naszego kredytu, mimo tego, że marża banku pozostaje bez zmian.

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Dowiedz się więcej o naszych ciasteczkach w polityce prywatności.