udzielanie kredytu

Jakie zadania pełni pośrednik kredytowy?

W zmieniających się warunkach fiskalnych, które wymusza wysoka inflacja, trudno podjąć dobrą decyzję kredytową. W takiej sytuacji sprawdzi się wynajęcie pośrednika kredytowego. Kim on jest i jakie zadania pełni? Żeby poznać odpowiedź na to pytanie, zostań na stronie i czytaj dalej. Zapraszamy do lektury!

Kim jest pośrednik kredytowy?

Pracę i zakres działań pośrednika kredytowego określa Kodeks Cywilny, ustawa o kredycie konsumenckim, a także ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Wg przepisów tej drugiej ustawy pośrednikiem kredytowym może być jedynie:

  • osoba fizyczna, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
  • osoba prawna, której członkowie zarządu spełniają warunek z pierwszego podpunktu;
  • spółka nieposiadająca osobowości prawnej, której wspólnicy albo członkowie zarządu spełniają warunek z pierwszego podpunktu;

W skrócie pośrednik kredytowy działa na rzecz i w imieniu klienta, który chce zaciągnąć kredyt w banku. Istnieją dwa rodzaje pośredników: obsługujący kredyt hipoteczny (agent hipoteczny) oraz kredyt konsumencki.

Lista zadań, które wypełnia pośrednik kredytowy

Jakie zadania musi wypełnić pośrednik kredytowy? Należą do nich:

  • zbadanie możliwości finansowych klienta,
  • pomoc w dokonaniu decyzji o zaciągnięciu kredytu (może być lub nie być potrzebny),
  • przejrzyste przedstawienie ofert kredytów,
  • koordynacja komunikacji na linii kredytobiorca-kredytodawca,
  • obiektywne i rzetelne porównywanie ofert,
  • skompletowanie dokumentów i złożenie ich do urzędów po podjęciu decyzji przez kredytobiorcę,
  • doradztwo w zakresie zwiększenia zdolności kredytowej.

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Dowiedz się więcej o naszych ciasteczkach w polityce prywatności.