kredyt-hipoteczny

Zmiany dotyczące kredytów hipotecznych dla wolnych zawodów

Dodano 05.06.2019, Kategoria: Blog, Tagi:

Osoby wykonujące wolne zawody często nazywane są również osobami wykonującymi zawód zaufania publicznego. Nie wykonują pracy etatowej. Są nimi m. in. weterynarze, dziennikarze, adwokaci, architekci, notariusze, radcy prawni i radcy podatkowi, biegli rewidenci, lekarze z prywatnych placówek oraz stomatolodzy. Są to wszyscy ci, którzy otrzymują wynagrodzenie od wykonanej usługi. Bank kwalifikuje osobę do grupy wykonującej wolne zawody na podstawie przedstawienia w placówce dokumentów potwierdzających posiadanie przez Klienta takiego uprawnienia. Będą to m. in. decyzja o wpisie do rejestru weterynarzy, decyzja o wpisie do rejestru architektów, itd.

Wolne zawody a kredyty hipoteczne

Jeszcze do niedawna osoby wykonujące wolne zawody miały bardzo korzystne warunki do zaciągnięcia kredytu hipotecznego – zazwyczaj przebiegało to przy minimum formalności. Jednak sytuacja uległa zmianie. O ile wcześniej banki opierały swoje decyzje o przyznanym kredycie jedynie na podstawie oświadczenia o wysokości uzyskiwanego przez takiego Klienta dochodu, bez konieczności okazywania PIT-ów, o tyle ostatnio wiele się zmieniło w tym zakresie. Aktualnie we wszystkich bankach weryfikuje się dochody takich osób. Banki odeszły już od udzielania kredytów na tzw. oświadczenie, bez przedstawiania dokumentów finansowych. Jednak pomimo zaostrzenia procedury o przyznawaniu kredytów dla osób wykonujących wolne zawody, nie zmienił się fakt, że banki nadal patrzą na takich Klientów przychylniej niż na pracowników zatrudnionych na etat.