kredyt-hipoteczny

Zmiany dotyczące kredytów hipotecznych dla wolnych zawodów

Osoby wykonujące wolne zawody często nazywane są również osobami wykonującymi zawód zaufania publicznego. Nie wykonują pracy etatowej. Są nimi m. in. weterynarze, dziennikarze, adwokaci, architekci, notariusze, radcy prawni i radcy podatkowi, biegli rewidenci, lekarze z prywatnych placówek oraz stomatolodzy. Są to wszyscy ci, którzy otrzymują wynagrodzenie od wykonanej usługi. Bank kwalifikuje osobę do grupy wykonującej wolne zawody na podstawie przedstawienia w placówce dokumentów potwierdzających posiadanie przez Klienta takiego uprawnienia. Będą to m. in. decyzja o wpisie do rejestru weterynarzy, decyzja o wpisie do rejestru architektów, itd.

Wolne zawody a kredyty hipoteczne

Jeszcze do niedawna osoby wykonujące wolne zawody miały bardzo korzystne warunki do zaciągnięcia kredytu hipotecznego – zazwyczaj przebiegało to przy minimum formalności. Jednak sytuacja uległa zmianie. O ile wcześniej banki opierały swoje decyzje o przyznanym kredycie jedynie na podstawie oświadczenia o wysokości uzyskiwanego przez takiego Klienta dochodu, bez konieczności okazywania PIT-ów, o tyle ostatnio wiele się zmieniło w tym zakresie. Aktualnie we wszystkich bankach weryfikuje się dochody takich osób. Banki odeszły już od udzielania kredytów na tzw. oświadczenie, bez przedstawiania dokumentów finansowych. Jednak pomimo zaostrzenia procedury o przyznawaniu kredytów dla osób wykonujących wolne zawody, nie zmienił się fakt, że banki nadal patrzą na takich Klientów przychylniej niż na pracowników zatrudnionych na etat.

Zobacz również: Ubezpieczenie przy kredycie hipotecznym

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Dowiedz się więcej o naszych ciasteczkach w polityce prywatności.